Doradztwo prawne

Firma Marconi Doradztwo Strategiczne oferuje przygotowanie do skutecznej komunikacji pod kątem obowiązujących przepisów i profesjonalne wsparcie w razie naruszenia praw Klientów w mediach tradycyjnych i społecznościowych. Pomagamy na każdym etapie sprawy, w tym ewentualnych sporach sądowych z udziałem wydawców i autorów publikacji.

Oferujemy

Szkolenia dla Zarządów Spółek i wytypowanej kadry menedżerskiej z zakresu ochrony prawnej poszczególnych obszarów związanych z komunikacją:

  • prawa prasowego
  • praw autorskich i pokrewnych
  • ochrony danych osobowych
  • własności przemysłowej, tajemnicy przedsiębiorstwa
  • ochrony konkurencji, ochrony konsumentów

Doradzamy i działamy w przypadkach:

  • naruszenia dóbr osobistych naszych Klientów, między innymi: dobrego imienia, renomy, reputacji, czci i godności, wizerunku, swobody sumienia, nazwy przedsiębiorstwa, nazwiska i pseudonimu, wizerunku, twórczości naukowej i artystycznej.
  • naruszenia dóbr osobistych Klientów we wszelkich mediach, w szczególności w internecie, w tym na vlogach i YouTube, w podcastach, programach telewizyjnych i radiowych, a także w dziennikach i czasopismach
  • naruszenia praw autorskich, własności przemysłowej i czynów nieuczciwej konkurencji