Personal branding

Markę osobistą może posiadać każdy profesjonalista. Ale jeśli ma ona wspierać rozwój jego kariery musi być budowana w sposób długofalowy i planowy. Funkcja, wykształcenie czy kontakty w branży to nie wszystko. Ambitny manager lub kandydat na lidera powinien komunikować się z otoczeniem, świadomie prezentować własną unikalną wiedzę, kompetencje i wartości. Dzięki temu wyróżni się na tle grupy zawodowej zwiększając stale swoją atrakcyjność jako partner biznesowy.

Oferujemy

  • doradztwo w zakresie zarządzania wizerunkiem osobistym
  • wsparcie w zakresie budowania i realizacji strategii marki osobistej
  • pozycjonowanie eksperckie w mediach
  • prowadzenie profili w mediach społecznościowych
  • rekomendowanie okazji komunikacyjnych