Zarządzanie kryzysem

W cyfrowej rzeczywistości wszystko dzieje się błyskawicznie. Również kryzys, który zwykle pojawia się niespodziewanie, jeśli nie spotka się z szybką i przemyślaną reakcją, może przynieść straty w bardzo krótkim czasie. Lista potencjalnych szkód będących wynikiem pogorszenia wizerunku jest długa, a odbudowa wiarygodności trwa i nie zawsze kończy sukcesem. Dlatego warto wcześniej przygotować się na niekorzystne zdarzenia i skorzystać z pomocy ekspertów
Marconi DS.

Oferujemy

  • audyty systemu reagowania w sytuacji kryzysowej
  • opracowanie Instrukcji Zarządzania Komunikacją Kryzysową (crisis manual)
  • komunikację z mediami w razie zaistnienia kryzysu
  • treningi dla wytypowanej kadry i symulacje sytuacji kryzysowych
  • bieżące zarządzanie komunikacją kryzysową